Hac kimlere farz kılınmıştır?

Hacca kimler gider?Kimlerin hacca gitmesi farzdır?Hacca gitmek kimlere farz kılınmıştır?Haccın farz olması için hangi şartlar gerekir?

Hacc; hür olan, Müslüman olan, mükellef ve sıhhatli olan kadın ve erkek üzerine farzdır.Onun için lâzım olan eşyası yâni: Oturduğu ev, hizmetçi, e eşyası, elbise ve bunların benzerlerinden ve dönünceye kadar âilesinii nafakasından fazla, yol güvenliği ile beraber azık ve zahiresi, binecel ve yükünü yükletecek hayvanı veya devesi olmasıdır. Kadın için, bi sefer mesafesinde (18 saatlik mesafede) mahremi veya kocası bulun maşıdır. Mahrem : Kadının karabet veya süt emmek veya müsâhere (yâni evlenme ile olan akrabalık) bakımından kendisiyle evlenmesi ke sinlikle helâl olmayan kimsedir.

Bir çocuk ihrama girdiği zaman baliğ olsa veya bir köle ihrama girdiği zaman azâd olunsa ve haccın vakti böylece haccin ef'âli ile geçse, ikisinin de farzları sakıt olmaz. Çünkü bunların ihramları nafi­le hacc yapmak için akdolmuştur, nafileyi edâ, farzı edaya dönüşmez.
Baliğ olan çocuğun, vakfe yapmazdan Önce ihramını farz için ye­nilemesi, üzerine vâcib olan haccı düşürür. Azâd edilen köleninki böy­le değildir. Çünkü onun ihramı yenilemesi, üzerine vâcib olan haccı düşürmez. 'Zira çocuğun ihramı, ehliyeti olmadığı için lâzım değildir. Kölenin ihramı lâzımdır. Kölenin, o ihramdan başkasını giyip hacca bağlamakla o birinci ihramdan çıkması mümkün olmaz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..