Kurban kestikten sonra traş olmak..

Bayram günü hangi vakitte traş olunur?Kurban kesildikten sonra saç ve sakal traşı yapılır mı?Kurbanda Traş ne zaman yapılır?


Tıraş Olmak Veya Saçları Kısaltmanın vakti:

Mina’da taşları attıktan sonra, kıran veya temettû haccı yapanın kurban kesmesi, daha sonra da Mekke hareminde ve bayramın ilk üç gününden birinde saçlarını tıraş etmesi veya kısaltması vâciptir. Kadınlar saçlarının ucundan biraz keserler. Böylece ihramdan çıkmış olurlar. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Sonra kirlerini gidersinler.” (Hacc: 22/29).

İbn Ömer, âyetteki “tefes”in; saçları tıraş etmek ve ihramı çıkarıp elbiseleri giymek anlamına geldiğini söyler. Enes (r.a.)’den şöyle dediği nakledilir: Rasûlullah (s.a.s.), Mina’ya geldi, cemrelere vardı, onları taşladı. Sonra Mina’da kaldığı yere gitti ve kurban kesti. Sonra berbere başının sağ ve sol yanlarını göstererek, saçlarını almasını söyledi.

[1] Umreye niyet eden tavaf ve sa’ydan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar, dolayısıyla da umreyi tamamlanmış olur. Hacca niyet edenler ise tavaf etmek, Arafat ve Müzdelife’de vakfeye durduktan sonra, Kurban bayramının birinci günü, büyük şeytan taşlanır sonra da, haccı ifrad yapanlar, tıraş olurlar ve ihramdan çıkabilirler. Haccı temettü ve haccı kırana niyet edenler ise; Kurban bayramının birinci günü, büyük şeytanı taşlayıp, vacip olan kurbanı kestikten sonra ancak tıraş olur ve ihramdan çıkabilirler.

Bu şekildeki bir hacca niyet edenler, kurban kesmeden tıraş olamazlar ve ihramdan da çıkamazlar. Tıraş olmak haccın vaciplerindendir. Cumhur; her hangi bir sebepten dolayı da olsa, tıraşı terk etmek caiz değildir demişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de “...Sonra tefeslerini yerine getirsinler...”[2] buyurmaktadır. Buradaki tefeslerinden maksat tıraştır denilmiştir.[3]
Enes (r.a.)’tan rivayetle bir hadisi şerifte “Resulullah (s.a.s.) Mina’ya geldi, gidip cemreyi attı, sonra Mina’daki evine gelip burada kurban kesti. Daha sonra berbere saçımı al diyerek, önce sağ yanına sonra soluna işaret etti. Daha sonra onu insanlara veremeye başladı.” diye nakledilmiştir.[4


Başka bir rivayette ise İbn Ömer diyor ki
“Resulullah (s.a.s.) şöyle dua etti: ”Allah’ım tıraş olanları mağfiret eyle” dediler ki, “Ya saçını kısaltanlar?” “Saçlarını kısaltanlara da” buyurdu.[5] Allah’ım tıraş edenleri mağfiret eyle. Allah’ım! Saçlarını kısaltanları rahmetinle bağışla. Bu meşairi yaşayıp tıraş olmaya gelenleri kestikleri saç miktarınca onların günahlarını bağışla” Tıraş haccın menasiklerinden olup vaciptir. Tıraş olmayı terk edenler ise, ceza olarak kurban keserler. Şafiilere göre, saç kesmek hac ve umrenin rükünlerindendir. Erkekler için saçları tıraş etmek, kısaltmaktan daha faziletlidir. Tıraşın yeri haremdir, zamanı ise; Kurban bayramı günleridir. Saçları tıraş eden veya kısaltan kişi ihramdan çıkar. Ona kadınların dışında ihramlıyken yapamadıkları her şey helal olur. Bir hadisi şerifte ise, Hz. Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Cemreyi attığınızda kadınların dışında her şey size helal olur.”[6] Kesilmesi vacip olan miktar, alimler arasında ihtilaf olmuş bir husustur. Hanefilere göre dörtte birden az olursa bu caiz olmaz demişlerdir. Şafiilere ise; saçları kesmenin veya kısaltmanın en az ölçüsü, üç tel saçtır demişlerdir. Çünkü ayeti kerime de, Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ”...başlarınızı tıraş etmiş olarak..” Bu ayetin anlamı, başınızdaki saçlarınızdan bir miktarı denilerek, bu miktarın ölçüsü ve ne kadar olması gerektiği husus belirtilmemişti

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..