İslamın Emir Ve Yasakları

islamın yasakları ve Emirleri nelerdir

İslamın Emirleri:

1- Okuyun.

2- Secde edin.

3- Sabırlı olun.

4- Geceleri değerlendirin.

6- Allah’ın adını anın.

7- Yalnız Allah’ı vekil edinin.

8- Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.

9- Namaz kılın. ,

10- Zekat verin.

11- Allah’tan af dileyin.

12- İnsanları uyarın.

13- Allah ile kul arasına girmeyin.

14- Allah’ı tesbih edin.

15- Kur’an’la öğüt verin.

16- Allah’ın nimetlerini dile getirin.

17- Sürekli faaliyette olun.

18- Kur’an’dan yüz çevirenden siz de yüz çevirin.

19- Rabbinizden size indirilene uyun.

20- Dini Allah’a özgüleyerek dua edin.

21- İbadethanelerde temiz ve güzel giyinin.

22- Dualarınızı korku, ümit ve boynu büküklük içinde yapın.

23- Allah’a güzel isimleriyle yakarın.

24- Affetmeyi esas alın.

25- İyiyi ve güzeli emredin.

26- Cahillerden yüz çevirin.

27- Şeytandan Allah’a sığının.

28- Kur’an okunduğu zaman susun ve dinleyin.

29- Allah’ı benliğinizin ta içinden anın.

30- Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini anın.

31- Şeytanı düşman bilin.

32- Ailenize namazı emredin.

33- Yeryüzünü gezip dolaşın.

34- Anne ve babaya çok iyi davranın.

35- Akrabaya, çaresize, yolda kalmışa yardımcı olun.

36- Ahde vefalı olun.

37- Ölçü ve tartıda dürüst olun.

38- Göklerde ve yerdeki sırları araştırın.

39- Dünya nimetlerine aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenlerden uzak durun.

40- Üzerine Allah’ın adı anılan şeylerden yiyin.

41- Günahın görüneninden de görünmeyenin de kaçının. 42- Adil olun.

43- Allah’tan korkun.

44- Dini Allah’a özgüleyerek ibadet edin.

45- Kötülüğü en güzel tavırla savın.

46- İhtilaflarla karşılaştığınızda hükmü Allah’a bırakın.

47- İstikamet üzere olun.

48- Peygamber Ehlibeyti’ne sevgi ve saygı gösterin.

49- Allah’a kaçıp sığının.

50- Benliğini Allah’a adamış kişilerle beraberlikte ısrarlı olun.

51- Bilmediklerinizi bilenlere/Kur’an ehline sorun.

52- Nimetlere şükredin.
53- İbrahim’in milletine (dinine) uyun.

54- Allah’a çağrıyı şu üç yolla yapın: Hikmet, güzel öğüt, güzel tartışma.

55- Haksızlığa karşılık verirken ölçülü davranın.

56- Kendi zübürlerini (kutsal metinlerini) kutsal kitap haline getirenlerden uzak durun.

57- Allah uğrunda cihat edin. 58- Mescid-i Haram’ı kıble edinin.

59- İyilik ve güzellik üretmekte yarışın.
60- Sabır ve namazla yardım dileyin. 61- Helal ve temiz yiyecekler yiyin.

62- Kısası uygulayın (kısasta sizin için hayat vardır).

63- Ramazan ayını oruçlu geçirin. 64- Sizinle çarpışanlarla çarpışın.

65- Sahip olduğunuz nimet ve imkanlardan başkalarına pay çıkarın. 66- Güzel düşünüp güzel davranın.

67- Barışı hep birlikte gerçekleştirin.

68- Namazları, özellikle orta namazı iyi koruyun.

69- Ribadan (anaparadaki haksız artış) uzak durun.

70- Borçlanma işlemlerini yazıya geçirin, alış-verişlerinizde tanık bulundurun, alacaklarınızı rehinle güvenceye bağlayın.

71- Allah’ın Resulü’ne itaat edin.

72- Açılabilecek harplere karşı hazırlıklı olun, barış eğilimlerine de yapıcı yaklaşın. 73- Beytullah’ı ziyaret edin.

74- Toplumu aydınlatma ve ışık tutma ekipleri oluşturun.

75- Yönetimde şurayı esas alın.

76- Askerlik yapıp nöbet tutun.

77- Kendinizi sürekli hesaba çekin.

78- Cuma namazını kılın.

79- Evlatlıklarınızı öz babalarına nisbet ederek çağırın (öz babalarını unutturmayın).

80- Peygamberinize salat ve selam edin.

81- Mümin hanımlara dışarı çıkarken dış giysiler giydirin.

82- Yetimleri kollayıp, eğitin.

83- Kadınlar arası eşcinsellik iddialarında dört görgü tanığı varsa, o kadınları evlerde tutun.

84- Eşcinsel erkeklere eziyetle karşı çıkın.

85- Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin, sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın.

86- Araları açılan eşlerin barışmaları için iki hakem tayin edin.

87- Su bulamadığınız zaman teyemmümle ibadet edin.

88- Emanetleri ehil olanlara verin.

89- Sizden olan yöneticilere itaat edin.

90- Zulme uğrayan insanlar için çarpışın.

91- Selama kesinlikle karşılık verin.

92- Allah’a, peygamberlere, indirilen kitaplara, meleklere, ahiret gününe iman edin.

93- Zina eden kadın ve erkeği dövün.

94- İffetli kadınlara iftira edenleri dövün.

95- Bakışlarınızı kontrol altında tutun.

96- Mümin kadınlar başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar.

97- Hepiniz Allah’a tövbe edin.

98- Evlenme durumuna gelenleri evlendirin.

99- Meclislerde yeni gelenlere yer açın.

100- Özü-sözü bir olmayan kişilerin getirdikleri haberleri iyice tetkik edin.

101- Müminler arası çekişmelere müdahele ederek barışı sağlayın.

102- Zandan sakının. 103- Kendinize ve ailenize sahip çıkın.

104- Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabileceklere karşı tedbirli olun.

105- Allah’ın yardımcısı olun.

106- İyilik ve takva üzere yardımlaşın.

107- Av hayvanları üzerine Allah’ın adını anın.

108- Namaz kılacağınız zaman abdest alın.

109- Cünüp olduğunuz zaman boy abdesti alın.

110- Allah’a varmak için vesile arayın.

111- Hırsızın elini kesin. ,

112- Uyuşturucudan, kumardan, tapılmak için dikilmiş taşlarda, şans oyunlarından uzak durun.

113- Size komşu olmak isteyen herkese bu imkanı verin.

114- Özü-sözü bir kişilerle beraber olun.

Yasakları:

1- İnkarcılara, ahlaksızlara boyun eğmeyin.

2- Yetimin hakkına dokunmayın, yetimi azarlayıp horlamayın.

3- Yoksulu-dilenciyi horlayıp azarlamayın.

4- Kendinizi aklanmış, kurtulmuş göstermeyin.

5- Allah’ın yanında bir takım velilerin ardına düşmeyin.

6- Nimet ve imkanları israf etmeyin.

7- Yeryüzünde fesat çıkarmayın.

8- İbadethanelerde Allah’tan başkasına yakarmayın, Allah’tan başkası için çağrıda bulunmayın.

9- Allah’tan başka hiçbir varlığa kulluk ve ibadet etmeyin.

10- Harcamada orta yoldan ayrılmayın (cimrilik ve savurganlık yapmayın).

11- Rızık kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin.

12- Zinaya yaklaşmayın.

13- Cana kıymayın.

14- İlmine sahip olmadığınız şeyin ardına düşmeyin.

15- Kibirlenmeyin, kasılıp böbürlenmeyin.

16- Namazda sesinizi ne yükseltin, ne de kısın.

17- Zalimlere eğilim göstermeyin.

18- Hak dostlarını horlamayın.

19- Allah dışında kişi ve kuvvetlere tapanların putlarına-tanrılarına tazım etmeyin

20- Allah’tan ümit kesmeyin.

21- Dinde fırkalara ayrılmayın (bölünmeyin).

22- Gelecek hakkında kesin hüküm vermeyin.

23- Allah’a örnekler vermeye kalkmayın.

24- Yeminlerinize ters düşmeyin.

25- Yapay haramlar icat etmeyin.

26- Davar sürüsüne dönüşmeyin.

27- İtikaf (mescitte bir süre yalnızlığa çekilme) halinde iken cinsel temasta bulunmayın.

28- Rüşvete asla bulaşmayın.

29- Kendinizi tehlikeye atmayın.

30- Müşrik (Allah’a ortak koşan) kadın ve erkeklerle evlenmeyin.

31- Hayız halindeki (regl dönemindeki) kadınlarla cinsel temas kurmayın.

32- Yeminlerinizi bahane ederek iyilikten kaçınmayın.

33- Dinde; baskı, zorlama ve tiksindirmeye gitmeyin.

34- Yaptığınız iyilikleri başa kakmayın.

35- Kendinizin alıcısı olmadığınız şeyleri başkalarına vermeye kalkmayın.

36- Tanıklıktan kaçınmayın.

37- Savaştan kaçmayın.

38- Allah’a ve Resulü’ne hıyanet etmeyin.

39- Cihadı riyakarlık (gösteriş) aracı yapmayın.

40- İnkarcıları gönül dostu edinmeyin.

41- Gevşeyip kendinizi bırakmayın.

42- Mallarınızı beyinsizlere, iradesini kullanamayanlara vermeyin.

43- Şu kadınlarla nikahlanmayın: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, üvey kızlarınız, oğullarınızın karıları, aynı anda iki kız kardeş, başkaları ile nikahlı kadınlar.

44- Kendi canlarınıza kıymayın.

45- Birbirinizin nimet ve imkanlarına göz dikmeyin.

46- Sarhoş ve cünüpken namaza yaklaşmayın.

47- Size selam verenlere “sen mümin değilsin” demeyin.

48- Hainlerin savunucusu olmayın.

49- Allah’ın ayetleriyle alay edenlerin yanında oturmayın.

50- İftiracıların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin.

51- Başkalarının evlerine habersiz ve selamsız girmeyin.

52- Mümin kadınlar süslerini şu kişilerden başkalarına göstermesinler: Kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, kadına ihtiyaç duymaz olmuş erkekler, kadınların mahrem yerlerini anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar.

53- Peygamber’e hitabınız birbirinize hitabınız gibi olmasın.

54- Mallarınız ve çocuklarınızın Allah’ı anmanızı engellemesine izin vermeyin.

55- Birbirinizle ve kendi benliğinizle alay etmeyin;birbirinize ve kendi benliğinize lakap takmayın.

56- Birbirinizin ayıbını, sırlarını araştırmayın; birbirinizin gıybetini yapmayın.

57- Yapmayacağınız şeyleri söylemeyin.

57- Günah, düşmanlık ve saldırganlık üzere yardımlaşmayın.

58- Haram edilmiş etleri ve kanı yemeyin.

59- Allah’ın helal bıraktığı şeyleri haram ilan etmeyin.

60- Ümitsizliğe yenik düşmüş insanları dost edinmeyin.

61- Sadece Allah rızası için inşa edilmeyen mescitlere girmeyin.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..