Yatsı vakti..

Köyümüzde yaşlı bir imam var.Yaz günlerinde Yatsı ezanını yarım saat ev
ve okuyor.Ve "akşam ezanından bir bu
çuk saat geçince yatsı ezanı okunur." di
yor.Bu doğrumudur?

Cevap:
Namaz vakitleri saatle dondurulamaz.
Şer'i ölçülere göre tesbit edilir.Ve bu tes
bitin hangi saat ve dakikaya rastladığı a-
çıklanır.Bu itibarla yatsı namzının vaktini
güneşin battığı ufukta beliren"Şafak"'ın
kaybolması ile anlarız.İmam-ı azam'a gö
re ufuktaki beyazlık,İmam-ı yusuf ve ima
mı-Mıhammed'göre ufukta beliren kırmızı
lık tır.(Maliki,Şafii ve Hanbeli mezhebleri
nin görüşü de böyledir.) Bahsi geçen şaf
akın kaybolması,kışın kısa sürmekte,ya-
zın ise daha uzun devam etmektedir.
Bu konudaki ındi mütealaların ilmi bir de
ğeri olmadığı için verilen hükümle amel edilemez.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..