Alimlerin (ilim sahiplerinin) Şefaatı

Alimlerin şefaatı.İlim sahilerinin başkalarına şefaat etmesi.ALİMİN ŞEFAATI


ALİMİN ŞEFAATİ

Hadis-i Şerif’te şefaat etme hususundaki sıralamada alimler şehitlerden önce zikredilmişlerdir. Burada alimin şehit üzerine olan üstünlüğüne işaret edilmektedir. Çünkü kıyamet gününde alimlerin mürekkebi ve şehitlerin kanı tartılır da mürekkeb kandan ağır (üstün) olur. (Hadimi).

Hadis-i Şerif: Allah’ın ateşten azad ettiği kişileri görmek isteyen alimlere ve ilim öğrenen talebeye baksın. (Hadimi)

İlim sahibi ve ilim öğrenen hayırda ortaktır. Diğer insanlar da bu konuda açtır.

(14)
İLİM EHLİNİN SADAKASI

Sadaka sadece mala mahsus değildir. Her şeyin zekatı kendi cinsindendir.
Mesela; evin sadakası misafirler için bir oda ayırmak, bedenin sadakası mazluma yardım etmektir.
Her iyilik bir sadakadır. Güzel söz, (dünyada) iyi şefaat, hastayı ziyaret, cenazeye iştirak, fakir ve garip müslümanın gönlünü almak, sevindirmek, bunların hepsi birer sadakadır.
İlim ehlinin sadakası da; müstahak olana o ilmi vermek, ilmi meseleleri öğretmek, deliller getirerek nasihat etmektir. Hakkı gizlemek ve susmak uygun değildir.

Zalim sultanın yanında hakkı söylemek en faziletli cihad şekillerindendir.

Hazreti Enes R.A.dan:
Rasülüllah A.S; Agâh olun, kerem ve cömertlik bakımından en üstün olanı size haber vereyim mi? dedi. Sahâbe-i Kiram;
-“Evet Ya Rasülallah,” dediler. Aleyhisselâm Efendimiz de şöyle buyurdular:
En cömert Allâh’ü Teâlâ’dır. Ben ise Ademoğlunun en cömerdiyim. Benden sonra en cömert kimse şudur ki, ilim öğrendi ve insanlar arsında onu yaydı. Bu kimse kıyamet günü tek başına bir ümmet olarak ba’s olunur. Bir de şu kimsedir ki, Allah yolunda ölünceye kadar nefsini cömertçe harcadı. (Râmûz-1/163)

Başka bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: Hazreti Allah herhangi bir kimseye ilim verdiği zaman, talep etsin (öğrenmek istesin) veya etmesin ilmini kimseye karşı gizlememesi için söz alır.

Yalnız öğretme hususunda icab-ı hale göre hareket etmek lazımdır.
Talip (öğrenci) ile kasdolunan, buna ehil olan kimsedir. Zaten bu mevzuda “hınzırların boyunlarına cevher bağlamayınız” buyurulmuştur. Bu da inat olsun diye sormak suretiyle ya da nasihat kabul etmeyen ahmak olmak şekliyledir.

Hadis-i Şerif’te: “İlmi men etmek, öğretmemek helal değildir” burulmuştur.
Burada zikredilen ilim şeriat ilmidir ki ehil ve müstahak olandan men etmek, öğretmemek caiz olmaz.

“Mallarınızı akılsız olanlara vermeyin” (Nisa-5) ayeti kerimesinde de, ilmi fesat çıkaracak kişilerden men etmeye, öğretmemeye tenbih vardır.

Beyit:
Cahillere ilim bağışlayan, o ilmi zayi etmiş olur.
İcap edenlerden ilmi men eden de zulüm etmiş olur.
(İmam-ı Şafii)


(15)
ALİMLERİ DİNLEYENİN KAZANCI

Alimleri dinleyen kişinin yedi çeşit kazancı vardır.
1- İlim öğrenen kişinin kazanacağı faziletlere kavuşur.
2- Alimin yanında oturmaya devam ettikçe zulüm ve fesattan korunur.
3- Evinden çıktığı zaman üzerine rahmet yağar.
4- İlim meclislerine inen meleklerin bereketi kendisine erişir.
5- Dinlemeye devam ettikçe hasene yazılır.
6- Melekler kanatlarıyla onu ihata eder, çevreler.
7- Attığı her adım günahlarına kefaret, derecesinin yükselmesine vesile olur.

ALİMLERİ SEVMENİN FAYDASI

Kıyamet günü bir kul hesaba çekilir. Hasenâtı ayrılır. Cehenneme gitmesi emredilir. Allâh’ü Teâlâ Cebrail A.S’a buyurur ki:
-“Ona sor bakalım, dünyada iken bir ilim meclisinde oturmuş mu? Onun şefaati ile af edeyim.” Kul;
-“Hayır” der. Allâh’ü Teâlâ Cebrail’e buyurur ki:
-“Sor bakalım bir alimi sevmiş mi? Veya onunla bir sofraya oturmuş mu? Ya da alimin mahallesinde oturmuş mu?” Kul:
-“Hayır,” der. Cenabı Hak:
-“Onun ismi bir alimin ismine uygun mu?” diye sorar. Kul;
-“Hayır” der. Allâh’ü Teâlâ Cebrail A.S’a şöyle buyurur.
-“Elinden tut, cennete koy. Çünkü o, alimi seven bir adamı seviyordu. O alimin ilmi bereketiyle onu da af ettim.” (Sinaniye)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..