Yılbaşında Hindi Pişirmek Dinen Sakıncalı mı dır?

hindiyi her zaman eşim sevdiği için pişiriyorum ağır bir yemek olduğu için misafirlerimede yapıyorum yıl başındada niyet tamamen yeni bir yılı kutlamak için pişiriyorum.dinen ne kadar sakıncalı bu niyetle pişirdiğim hindi

Hindi pişirmenin ve yemenin dinen bir sakıncası yok.Sakıncalı olan yılbaşı gecesi pişirmektedir.Zira islam dini ehli küfrün adet edindiği şeyleri yapmayı yasaklamıştır ki; hidiyi özellikle yılbaşında pişirmek ehli küfrün adet ve şiarıdır.

peygamber (s.a.v.)Efendimiz:"Kim bir kavme benzerse onlardandır"buyurmuşlardır.Burada benzemekteki kasıt onları hali ile hallenen onları alamet ve adetleri olan şeyleri yapmak ve onların süsleriyle süslenmektir.Her ne kadar bu gecede sırf misafire ikram veya eşine ikram niyetiyle hindi pişirilse bile ,Hindiyi bu gece pişirmek özellikle hristiyan ve yahudi vs.gibi ehli küfrün yaptığı işlerden olduğundan kişi, bu yemeği yapmakla onlara benzemiş olur ki,bu yasaklanmıştır.

İslam alimleri Şiarı küfür olan yani kafir milletlerin alameti olan hususlarda onlara benzeyen Müslümanın büyük günah işlemiş olduğunda ittifak etmişlerdir.Kafir olup olmayacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir.Çoğunluk alimler ise, küfrüne hükmetmiş,bazıları ise,eğer tasdiki kalp (imanı tasdiki )mevcut ise kafir olmaz fasık (günahkar)olur buyurmuşlardır.


Gayri müslimleri noel vb. dini ya da özel günlerinde kutlamak fıkıh kitaplarında net olarak yer alan hüküm, gayri müslimlerin bayramlarında, o günlere “tazim maksadıyla” yapılan işlerin (hediye verme-alma, tebrik etme vs.) küfür olduğudur.[1]

İmam-ı Rabbanî hazretleri de bu meyanda şöyle demektedir: “Hinduların bayram günlerine ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına] hürmet etmek ve o zamanlarda, onların âdetlerini, onlar gibi yapmak, şirk olur. Küfre sebep olur.
Kâfirlerin bayramlarında, Müslümanların cahilleri, kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri, Müslüman bayramı zannediyor ve kâfirler gibi, birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi, süslüyorlar. O geceleri, başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir”. (Mektubat- Rabbani 3/41)

İbni Kayyim el-Cevziyye ise kafirlere mahsus bayramları tebrik etmenin küfür olarak görülmese bile kesin olarak haram olduğunu söyler: “Ehl-i küfre has ritüelleri kutlamak ittikla haramdır.
Örneğin bayram ve oruç günleride müslüman bir kişinin “kutlu olsun”, “tebrik ederim” demesi gibi. Bu -her ne kadar küfürden salim olsa da-, muharremattandır. Bu, haça secde etmelerini tebrik etmek mesabesindedir. Hatta bu, Allah katında en büyük günahlardan ve içki içmeyi, bir cana kıymayı, zina suçunu işlemeyi vb. şeyleri kutlamaktan çok daha fazla nefret ve buğz edilmesi gerekenlerdendir.
Dinin kadr-u kıymetini bilmeyen, dine fazla önem vermeyenlerin bir çoğu da bu duruma düşmekte, yaptığı işin ne kadar çirkin olduğunu bilmemektedir. Netice olarak her kim bir kulu bir günahtan veya bir bidatten yahut da bir küfürden dolayı tebrik ederse hiç şüphesiz Allah’ın gazabına ve öfkesine maruz kalır.”

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..