Kadınlar hakkında Hadisi Şerifler

Kadınları anlatan Hadisi Şerifler.Peygamberimizin (s.a.v.)kadınlar hakkındaki sözleri.

H.Ş.: “İlâhî! Ben iki zayıfın, yetim ile kadının haklarına tecâvüzden men ve ediyorum. (Neseî, Riyâzü’s-Sâlihîn, C.!, S.313)

H.Ş.: Siz ancak zayıflarınız(ın duâsı, ibâdetleri ve ihlâsı) ile yardım olunur ve rızıklanırsınız. (Riyâzü’s-Sâlihîn, C.!, S.314)

H.Ş.: Kadın bir kaburga kemiğidir. Eğer onu doğrultmak istersen kırarsın. Onu öyle kullan. Eğer idâre edersen onda noksanlıklarla beraber geçime yarayan kıymet vardır. (Riyâzü’s-Sâlihin, C.1, S.316)KADINLARIN HAYIRLI AMELLERİ

H.Ş.: Evi için en hayırlı kadın, geçimi kolay (masrafı en az) olan kadındır. (Mutâru’l-Ehâdis)

H.Ş.: Kadının cihadı, kocasına iyi davranmasıdır. (Rûhu’l-Beyân, C.2, S.164)

H.Ş.: Kadının üzerinde en büyük hakkı olan, kocası; insanlar üzerinde en büyük hakkı olan anasıdır.

H.Ş.: Kadın beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, ırzını muhafaza eder ve kocasına itâat ederse, Cennet’in kapılarından dilediğinden girsin. (Mişkâtü’l-Mesâbih, C.2, S.202)

Hakîkat ehline göre sâliha hanımın alâmetleri:

*Güzelliği, Allah korkusu;

*Zenginliği, kanâat;

*Ziyneti, iffet; En mühim ibadeti (farzlardan sonra) kocasına hizmet;

Hizmeti, ölüme hazırlanmaktır. (Rûhul Beyân, C.2, S.164)

H.Ş.: Ümmetimden üç sınıf, dünyadaki ömürlerinin üç katı Cehennemde kalırlar:

1 – Şişman zayıflar,

2 – Giyinmiş çıplaklar,

3 – Câhil âlimler.

Bunlar kimlerdir Yâ Rasûlallah? Suâline:

- Şişman zayıflar: Vücutlarını yağlı gıdalarla besleyip, din işine zayıf kalan kadınlardır.

- Giyinik çıplaklar: Vücutlarını elbise ile kapatıp, hayâdan sıyrılan kadınlardır.

- Cahil âlimler: Dünya ehlidir. Ticaret yapar, çalışır, dünya hayatını iyi bilir, fakat âhiretten gafildirler. Mal toplar, haram, helal olduğuna ehemmiyet vermezler. (Rûhû’l Beyân, C.2, S. 165)

Rasûlüllah S.A.V. bir gün Ümmü Hânî R.A.’in evine uğramıştı. Efendimizden sordular:

“-Yâ Rasûlallah! Ben yaşlandım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir amel tavsiye ediniz” dedi. Rasûlü Ekrem S.A.V.:

“-Yüz defa Allah’ı tesbih et (Sübhâ-nallah de). Bu senin için Hz. İsmâil evlâdından yüz köle âzât etmene müsâvîdir.

- Yüz defa Allah’a hamd et (Elhamdülillah de) bu senin için eğerli ve yularlı yüz at yükü eşyayı Allah yolunda tasadduk etmene denktir.

- Yüz defa tekbir getir (Allâhü ekber de). Bu boynu gerdanlıklı yüz sığır tasadduk etmene müsâvidir.

- Yüz defa da tehlil (Kelime-i tevhid) oku...” buyurdular

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..