Oral ilişki caiz midir?

Din kitaplarında Helal olan her şekilde hanımlarımıza yaklaşabileceğimiz yazıyor,acaba oral yoldan ilişki caizmidir?

Ağız; yeme-içme, nefes alıp verme, konuşma, kıraat-tilavet, zikir, ibadet-tâat azasıdır, üreme organı değildir.
Aklı başında hiçbir insan hiçbir organını kendi vazifesi/fonksiyonu dışında kullanmaz!

Ahmaklığın-âdiliğin-denâetin bu denlisine ancak hayvanlarda ve hayvanlardan da aşağı derekelere yuvarlanmış insan suretindeki yaratıklarda rastlanabilir. Zira bu durum, akl-ı selim, tab’-ı selim perspektifinden bakıldığında, normal bir tarz ve tavır değil, a-normal bir davranış biçimidir!

Böyle bir hareket şahsiyetli ve haysiyetli olmaya aykırı bir davranıştır, tiksindiricidir. Bu bir…

İkincisi, cinsel organlardan sürekli olarak bir takım farklı maddeler çıkmaktadır, bunlar da pis olan akıntılardır. Bu davranışıyla kişi, Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.), "Ağızlarınızı tertemiz yapın; çünkü onlar, Kur’an yoludur” diye tavsif buyurduğu ağzına, pis maddeler almış ve onu kirletmiş olacaktır.

Üçüncü olarak, İslâm’ın insan sağlığına ne kadar önem ve değer verdiği hemen herkesçe bilinen bir gerçektir. Hatta sağlığa dikkat ve itina göstermenin, farzların önde gelenlerinden olduğu ifade olunmuştur. Oysa bu davranışıyla insan, bir sürü mikrobu ağız yoluyla almış ve sağlığını kendi eliyle tehlikeye atmış olmaktadır.

Sonuç itibariyle ağız, cinsel temas için değil, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere başka işler için yaratılmıştır... Dolayısiyle söz konusu davranış, insanın yaratılış gayesine de fıtrata da ters düşer… Ahlâkı-fıtratı bozulmamış insanlar, bundan nefret ederler.

Tabii ve normal bir münasebet tarzı olmadığı için, “oral ilişki”nin bir süre sonra nefret duygularına sebep olabileceğini ve dolaylı olarak cinsel mutluluğu da olumsuz yönde etkileyebileceğini de unutmamak ve bu tür ahlâkî sapmalardan şiddetle kaçınmak gerektiğini hatırlatmak isteriz.

oral ilşki, Oral seks caizmi, oral ilişki günah mı, oral seks günah mı,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..