Alametlerde zinanın çoğalması da var. Fakat tek suç zina edenlerde değil... Zina edecekleri evlendirmeyenlerde