Alametlerde zinanın çoğalması da var.
Fakat tek suç zina edenlerde değil...
Zina edecekleri evlendirmeyenlerde